"Riittävän hyvä elämä"

Verkkokurssi

e-Kirja

Radio-ohjelma

Webinaarit

Latauspäivät

Tästä voit tilata ilmaisen "Riittävän hyvä elämä"-oppaan


Tarvitsetko tukea elämäntapamuutoksiin?


Miehille räätälöidyn verkkokurssin avulla rakennat muutoksellesi tukevan perustan.


Lue lisää ja tule mukaan!

"Riittävän hyvä elämä"-verkkokurssi

Pitääkö päätöksesi, kun teet elämäntapamuutoksia?

Turhauttaako jatkuva muutoksen tavoittelu ja siinä epäonnistuminen?

Jokainen mies tietää, kuinka vaikeaa on saada aikaan pysyviä muutoksia eri elämänalueilla. Saavutetut elämäntapojen muutokset eivät jää pysyviksi, koska niiden perustus ei ole riittävän vahva ja motivaatio on häilyvä. Epäonnistuaksesi muutoksessa, et tarvitse kuin muutaman huonon tavan ja aikaa. Kuulostaako tutulta? 

Sinun tulee määritellä itse oman elämäsi arvot, suunta ja tavoitteet

Kehitys hyvään suuntaan tapahtuu hitaasti ja tapojen muutoksen kautta. Johdonmukaisuus ja kärsivällisyys ovat avaintekijöitä muutoksessa. Tavoittele riittävän hyvää elämää, riittävän monella elämäsi osa-alueella. Tasapainon kautta löydät suunnan ja voimavarat.

Sinulla ei ole muuta kuin tämä hetki

Tarvitset päämäärän, koska onni löytyy kaaoksen ja järjestyksen rajamailta, pinnalta, jossa olet juuri nyt. "Riittävän hyvä elämä"-verkkokurssi on opas miehille, hyvään elämään. Vastuu on sinun ja ilman työtä  et saavuta mitään, mutta kysy ensin itseltäsi, mitä todellisuudessa haluat elämältäsi? Koskaan ei ole liian myöhäistä! Aloita nyt.

Kurssin tavoitteena on tuottaa sinun muutossuunnitelmasi

"Riittävän hyvä elämä"-verkkokurssi koostuu teksteistä, podcasteista ja videoista. Voit viettää aikaa kurssin parissa kotona ja vaikka autossa. Lisäksi kurssilla on hyvät tehtävät. Lopuksi teet suunnitelman, joka on sopimus itsesi kanssa. Suunnitelman, joka on juuri sinun omasi ja sinun näköisesi. Suunnitelman, joka sisältää suunnan johon haluat mennä. Vastaat suunnitelmasta itsellesi, et kenellekään toiselle.

Webinaari- ja someryhmät

Verkkokurssin aikana perustamme webinaari-ja someryhmät, joiden avulla voit kuulua yhteisöön.      Voit syventää oppimaasi ja jakaa kokemaasi matkan varrelta. Et jää yksin!

Hanki myös "Riittävän hyvä elämä" e-Kirja

Tutustu aiheeseen rauhassa, ennen päätöstäsi tulla mukaan. Jos et olekaan tyytyväinen hankittuasi verkkokurssin, saat aina rahasi takaisin.

"Riittävän hyvä elämä"-verkkokurssi on suunnattu kaikenikäisille miehille

Verkkokurssi on suunnattu erilaisissa elämäntilanteissa ja muutostarpeissa eläville, esim. opiskelujaan aloittavalle nuorukaiselle tai omaa jaksamistaan pohtivalle keski-ikäiselle miehelle.

Verkkokurssi tarjoaa runsaasti käytännön neuvoja ja pohtimisen aiheita miehen elämästä, hyvinvoinnista ja onnellisuudesta. Tarkoitus on syväluodata miehen elämää ja tarjota selviytymisopas elämän haasteisiin. Tavoite on löytää oikea suunta ja rakentaa tukeva perustus muutokselle.

Verkkokurssin avulla voit aloittaa  matkan kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia. Muutoksessa menestyminen perustuu elämän eri osa-alueiden väliseen tasapainoon. Matkan päässä ei odota rikkaudet, huippu-urheilija, teräsmies tai supersankari. Tavoitteesi on oman elämäsi tasapaino.

Vertaa itseäsi siihen mitä olit eilen, älä siihen mitä joku toinen on tänään

Keskeistä on pyrkiä muutokseen asioissa, jotka estävät kehitystäsi kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia. Opit hyväksymään keskeneräisyytesi ja tunnistamaan elämäsi kiitollisuuden aiheet. Löydät suunnan, joka on juuri sinun oma tiesi.

Mitä siis vielä mietit, lähde mukaan! Tehdään muutos yhdessä!

"Riittävän hyvä elämä"-verkkokurssi

on räätälöity miehille

Verkkokurssin aikana kartoitat omaa itsetuntemustasi, elämäntapojasi ja arvojasi. Lisäksi syvennät muutoksesi ja motivaatiosi perusteita. Tutustumme kokonaisvaltaisen hyvinvointisi elementteihin. Vahvistamme johdonmukaisuuttasi ja opettelemme kärsivällisyyttä.

Lopuksi kartoitamme tavoitteitasi ja päämääriäsi, etsimme oikean suunnan. Kurssin aikana tuemme muutostasi vahvistavia tekijöitä. Kurssille on koottu monipuolinen kattaus elämän eri osa-alueita, joista löydät itsellesi tärkeät kehitysalueet ja vinkit.

Kurssin lopulla laadit muutossuunnitelman, joka on sinun tiesi muutokseen ja itsekuriin.

Lisäetuja tilaajille

Kun olet tilannut "Riittävän hyvä elämä" - verkkokurssin, pääset välittömästi opiskelemaan. 

    Saat tiedon ensimmäisenä uusista podcasteita ja radio-ohjelmista

Toimitan säännöllisesti Riittävän hyvä elämä-radio-ohjelmia, joista syntyy podcasteja. Tapaan mielenkiintoisia vieraita kurssin eri teemoilla. Saat niistä tiedon ensimmäisenä.

     Saat tiedon ensimmäisenä uusista webinaareista

Nopeimmat liittyjät saavat saavat webinaareja veloituksetta! Webinaarit vahvistavat motivaatiotasi ja ylläpitävät muutostasi, et jää yksin!

      Kutsut ryhmän omaan Facebook-ryhmään

Saat kutsun kurssin omaan, suljettuun Facebook-ryhmään, jossa voimme jakaa kokemuksiamme.

      Kutsut ryhmän latauspäiviin ja kohtaamisiin

Tavoitteena on järjestää latauspäiviä kurssin ja e-kirjan tilaajille. Kohtaamisissa voimme jakaa kokemuksiamme.


"Riittävän hyvä elämä"- verkkokurssi


Verkkokurssin oppitunnit


Verkkokurssilla on 24 oppituntia tehtävineen.

Ohessa lyhyet kuvaukset oppituntien teemoista.

Lisäksi mukana kurssilla on kirjallisuusluettelo 

ja 8 bonusoppituntia eri aiheista.


Yhteensä saat käyttöösi 33 sinua rakentavaa oppituntia.1

Riittävän hyvä elämä

Tärkeimpiä hyvän elämän tunnusmerkkejä ovat  kehittyminen, eteenpäin meneminen, kiitollinen elämänasenne ja elämänilo. Kehittyminen on kasvamista. Ihmisenä kasvaminen tapahtuu muutosten kautta, järjestyksen ja kaaoksen rajapinnalla. 

2

Miksi tekisit muutoksia elämääsi?

Voidaksemme kehittyä tarvitsemme haasteita. Päämäärien tavoitteleminen on keskeinen elämälle merkitystä tuottava seikka. Asioiden parantamiseen pyrkivät eivät pyri muuttamaan toisia, vaan pyrkivät muuttamaan ensin itsensä. 

3

Miehet, hyveet ja sankaruus

Hyvä ihmisyys nousee hyveistä, jotka rakentavat yhteisöä, ihmissuhteita ja yksilöä. Hyveitä ovat mm. kohtuus, määrätietoisuus, työteliäisyys, vilpittömyys, järjestys, oikeudenmukaisuus, maltillisuus ja nöyryys. Miten näitä hyveitä voi kasvattaa omaan miehisyyteensä? 

4

​Aloittamisen tärkeys

Meillä kaikilla on lähtökohdista, elämäntilanteista, uskonnosta, kasvatuksesta ja historiasta riippuen erilaisia uskomuksia kyvyistämme ja mahdollisuuksistamme tehdä muutoksia elämäämme. Muutoksen tekemiseen liittyy aina pitkäjänteisyys. Päätös aloittamisesta tuntuu helpolta ja itsestään selvältä, totuus on kuitenkin toinen. Jos haluamme onnistua, päätöksen täytyy pitää.

5

Kuka sinä olet?

Muutoksen onnistumisen kannalta on olennaista tunnistaa omia roolejaan, luonteenpiirteitään, vahvuuksiaan, heikkouksiaan, riskejään ja mahdollisuuksiaan. Meillä kaikilla on omat vahvuutemme, mutta myös omat varjoalueemme ja  toisaalta mahdollisuudet muuttaa elämäämme.

6

Arvot

Mitä arvot ovat? Arvoilla tarkoitetaan toiveita, käyttäytymismallia tai päämäärää. Arvot ovat käsitteellisiä ja ne ohjaavat ihmisten tai ihmisryhmien toimintaa. Arvoihin liittyy olennaisesti merkityksellisyys. 

7

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Menestys on seurausta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Muutosmenestys syntyy oman identiteettinsä löytämisestä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi on edellytys muutoksessa onnistumiselle. Tavoittele riittävän hyvää kokonaistilannetta. Mieti mistä ja keneltä saat energiaa ja mikä vie energiaasi?

8

Johdonmukaisuuden voima

Rutiinien ja tapojen voima jakaa muutoksen pienempiin, helpommin hallittavimpiin osiin. Pidä katse tavoitteissa ja onnistumisissa, tämä kasvattaa motivaatiota. Positiivinen muutoskierre syntyy pitkän aikajänteen ja pienien askelten kautta. Epäjohdonmukaisuuden seuraus on etenevä epäjärjestys, joka on suoraa seurausta epätasapainosta.

9

Kärsivällisyys

Muutos on hidasta. Voimme visioida tulevaisuudessa olevan päämäärän ja tavoitteet. Voimme määritellä tavoitteille aikataulut. Kärsivällisyys on mahdollista, jos meillä on siihen  tarvittavat voimavarat matkan varrelle. Päämäärien valinta riippuu luovutta-mattomista arvoistamme.

10

Tavoitteellisuus

Tavoitteellisuus on realistista haaveilua ja  suunnitelmallista unelmointia. Tavoitteellisuus on tavoitteen päivittäistä ajattelua, suunnitelmien laatimista sekä suunnitelman toteuttamista. Miten tavoitteellisuutta voi oppia? Onnistumiset ovat tavoitteellisuuden ja muutoksen polttoainetta. Matka kohti tavoitteita on itsessään oppimisprosessi. 

11

Ajatuksia kutsumuksesta

Mikä kutsumuksella tarkoitetaan? Kutsumus tarkoittaa sitä, että toteuttaa itselleen merkityksellisiä asioita tai tehtävää, omasta vahvasta motivaatiostaan käsin. Kutsumukseen liittyy oma identiteetti ja sitoutuminen tunteen sekä pyrkimyksen tasolla. Kutsumus tuottaa arvoa ja merkitystä asetettuihin tavoitteisiin omassa elämässä ja työssä. Kutsumustaan voi toteuttaa elämän eri tasoilla, jotka vaihtelevat eri elämämme vaiheissa. 

12

Epäonnistuminen

Jokainen meistä epäonnistuu useasti, kysymys on vain siitä milloin ja missä? Pienet epäonnistumiset ovat lipsahduksia, joista selviämme nopeasti. Suuret epäonnistumiset voivat olla elämääsi muuttavia takaiskuja, joiden korjaamisessa menee aikaa tai niiden seuraukset ovat pysyviä. Epäonnistumisilla on aina merkitys ja seuraus. Epäonnistumiset ovat oppimiskokemuksia, jos olemme oppineet käsittelemään ja analysoimaan niitä. 

13

Palautuminen ja lepo

Osaatko palautua? Huippu-urheilussa kehitys tapahtuu osaltaan palautumis-vaiheessa. Jos keho ja mieli eivät palaudu, ne eivät uusiudu ja aikaa myöten kehittyy loppuun palaminen. On yhtä tärkeää palautua kuin harjoitella.  Päätöksenteon kannalta levon merkitys korostuu lisää. Väsyneenä ei kannata tehdä suuria ja ratkaisevia päätöksiä.

14

Onnellisuusprojekti

Onnellisuuden tavoitteleminen ei ole itsekästä, se on perusoikeutemme. Onnellisuus rakentuu tasapainosta ja mielenrauhasta. Onnellisuus rakentuu myös kasvusta ja uudistumisesta, rohkeudesta ja hyveistä. Kasvun ilmapiiri edistää onnellisuutta. Yksi parhaista keinoista edistää omaa onnellisuuttaan on tehdä muut onnelliseksi. 

15

Tapojen voima

Tavat ja rutiinit ovat merkittävä osa ihmisen arkea. Tavat vaikuttavat hyvinvointiimme ratkaisevasti ja rutiinit luovat aikaa merkityksellisyydelle arjessa. Muuttamalla tapojamme muutamme tapaamme elää ja kasvaa ihmisenä. Tavat ovat meissä syvällä ja sitkeässä ja niiden muuttaminen ei ole helppoa. Huonot tavat syntyvät nopeasti ja hyvät tavat vakiintuvat hitaasti. 

16

Yksinäisyys, vahvistavat yhteisöt ja tukiverkosto

Ihminen ei pärjää elämässä yksin. Jokainen tarvitsee ympärilleen auttavia ihmisiä. Muutoksessa tuki on tarpeen. Voit löytää henkistä tukea, kannustusta, hyviä neuvoja ja  kokemusasiantuntijuutta. Kaikilla huippu-urheilijoilla ja poliitikoilla on ympärillään se "kuuluisa" tiimi. 

17

Huolet ja stressi

Hoitamattomat asiat tuottavat stressiä enemmän kuin kiire. Huolet ja stressi kuormittavat sinua henkisesti ja fyysisesti. Stressi syntyy hallitsemattomuuden tunteesta. Käytännössä stressiä syntyy ajankäytön suunnittelun puutteesta, olosuhteista, taloudesta, huolista  ja yleisemmin elämäntilanteesta. Huolehtiminen on tunnetta avuttomuudesta, pelkoja ja epävarmuutta sekä tiedon puutetta. 

18

Ajanhallinta

Aika tekee meistä kaikista tasa-arvoisia, jokaisella meistä on sama määrä tunteja käytössä vuorokauden aikana. Eroamme siinä, miten käytämme aikamme. Ajanhallinta on taito, jota voi opetella. Teemme jatkuvasti valintoja tiedostamatta ja tiedostaen. Aika ei ole vihollisemme, päinvastoin, se on kumppanimme. Hallitsemalla ajankäyttöäsi otat vastuuta elämästäsi ja johdat itseäsi.

19

Liikunta

Miksi kannattaa aloittaa säännöllinen liikunta? Säännöllinen liikunta lisää terveyttä ja vähentää sairauksien riskejä. Vähäiselläkin liikunnalla on vaikutuksia. Lisääntyvä liikunta ja harjoittelun teho (nousujohteisuus) tehostavat terveysvaikutuksia. Liikunnan terveysvaikutukset näkyvät kaikissa ikäluokissa. Mitä perusteluja vielä tarvitset? Aloita liikunta, oikeasti!

20

Perusasiat unesta

Saatko tarpeeksi laadukasta unta? Riittävä määrä laadukasta unta on yksi terveyden peruspilareista. Riittävä lepo ja uni vaikuttavat suoraan ihmisen jokapäiväiseen jaksamiseen.  Unen säännöllisyys ja laajemmin tarkasteltuna koko elämän säännöllisyys ovat suurimpia vaikuttajia uneen ja sen laatuun.

21

Perusasiat ravinnosta

Syömme elämämme aikana yli tuhat kertaa oman painomme verran. Olemme sitä mitä syömme! Ravitsemuksellamme on suuri vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Koska ravitsemus on hyvin jokapäiväinen asia, tulee siihen suhtautua rennosti ja ilman stressiä.


22

Muutoksenhallinta ja tukeminen

Elämä on jatkuvaa muutosta. Vastoinkäymiset ja onnistumiset kuuluvat elämään. Usein olosuhteet ja elämäntilanne on suoraa seurausta omista valinnoista sekä historiasta. Elämän rytmi on aaltoliikettä, työtä, lepoa, onnistumisia, epäonnistumisia, vastoinkäymisiä ja onnenhetkiä. Muutostavoite on pyrkimys muuttaa nykytilanne paremmaksi tulevaisuudessa. Paras hetki aloittaa muutos on juuri nyt, koska sinulla ei ole  muuta hetkeä kuin tämä.

23

Muutossuunnitelman laatiminen

Muutossuunnitelmassa on 10 kohtaa. Etene muutossuunnitelmasi kirjoittamisessa vaihe vaiheelta. Laadi muutossuunnitelmasta visuaalinen huoneentaulu, niin että näet sen joka päivä! Ennen suunnitelman laatimista mieti mielessäsi olevia esteitä.

Kirjaa esteet ylös tarkasti osaksi muutossuunnitelmaa:

 1. Sisäinen puheesi (millaisia negatiivisia lauseita toistat mielessäsi?)
 2. Itsekuri ja tahdonvoima (mikä on ratkaisevin itsekuriasi heikentävä tekijä?)
 3. Tekosyysi muutoksen lykkäämiseen? (mieti tekosyitä, joita toistat itsellesi)
 4. Olemassa olevat  huonot tavat? (mistä huonoista tavoista olet valmis luopumaan?

24

Muutospäiväkirja

Päiväkirjan pitäminen on hyvä tapa keskustella itsensä kanssa. Kirjoittaessasi päiväkirjaa, huomaat miten eri muutokset ovat toteutuneet kohdallasi. Kirjoita aluksi huomioita ja lyhyitä lauseita. Pikkuhiljaa voit pidentää tekstiä, syventää keskustelua ja huomioita. Yksi tapa on eritellä ensin ne asiat, jotka kaipaavat huomiotasi ja joita haluat seurata. Voit luoda päiväkirjapohjan laajemman kurssilla esitellyn muutos-suunnitelman otsikoiden pohjalta tai keskittyä yksinkertaisemman suunnitelman seurantaan. Voit pitää tunnelmapäiväkirjaa tai suunnitelman toteutumiseen tarkoitettua tavoitepäiväkirjaa. 

Kurssin opettaja

Jari Kupiainen


Työurani aikana olen työskennelyt lastensuojelu- ja nuorisotyössä, opettajana, myyntityössä, tapahtumayrittäjänä, muodin-, tv:n- ja radion työkentällä. Viimeiset 8 vuotta olen johtanut suuria tapahtumakokonaisuuksia Suomessa ja toiminut eri työryhmissä Euroopassa. 

Muutos on minulle tuttua omasta henkilökohtaisesta elämästäni ja työuraltani. Muutokset omassa elämässäni ovat olleet merkittäviä, usein minusta riippumattomia ja olen saanut sopeutua uusiin elämäntilanteisiin toistuvasti. 

Omat muutotavoitteeni liittyvät tällä hetkellä jaksamiseen ja hyvinvointiin. En vertaa itseäni muihin, vaan siihen mitä olen ollut joskus aikaisemmin. Enää en pelkää muutoksia, enkä muutosta, näen ne mahdollisuuksina. e-Kirjan ja verkkokurssin luominen käynnistyi omista muutostarpeistani. 

Oma muutosprosessi alkoi 2012 ja jatkuu yhä. 

"Riittävän hyvä elämä"-verkkokurssi on lahja itsellesi

Aloita oman hyvinvointisi parantaminen nyt.

"Riittävän hyvä elämä"-verkkokurssi on pieni investointi, jolla pystyt vahvistamaan omaa itsetuntemustasi. Voit opiskella silloin kun sinulla on aikaa ja energiaa.

Verkkokurssi on käyttöliittymä omaan elämäntapamuutokseen.

Kurssin päätehtävä on löytää oikea suunta ja saada aikaan päätös, joka pitää.

100% tyytyväisyystakuu

30 päivää tilauksesta

Haluamme auttaa sinua muutosmatkallasi. Muista, että olet itse vastuussa muutoksestasi, kukaan ei voi tehdä sitä työtä puolestasi. Haluamme olla avoimia ja siksi voit olla turvallisin mielin. Palautamme rahasi 30 päivää tilauksestasi, jos et ole tyytyväinen e-Kirjaan tai verkkokurssiimme.

Usein kysytyt kysymykset

Mistä elementeistä kurssi koostuu?

Mitkä ovat useimmat muutoksessa epäonnistumisen syyt?

Miksi päiväkirjan kirjoittaminen on niin tärkeää?

Mikä merkityserilaisilla yhteisöillä on muutoksen vahvistamisessa?

Mistä tiedän, että saavutan tavoitteitani?

Mitä on kaaos ja järjestys?

regular course

One sentence summary of what they get

$

99

/month

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
Advanced course

One sentence summary of what they get

$

127

/month

 • Lifetime Access
 • Immediate Start
 • Access to All Modules
 • X number of bonuses
 • Access to Private Facebook Group
 • 30 minute private coaching call
"Riittävän Hyvä elämä"-verkkokurssi sisältää


 • Oppitunnit, jotka sisältävät tekstit, tehtäviä, podcasteja ja videoita
 • Jatkossa saat kutsuja facebook-ryhmään, livekohtaamisiin ja webinaareihin
 • Lisäksi saat tiedot uusista podcasteista ja kirjalllisuusvinkeistä.
 • Voit aloittaa opiskelun välittömästi​€

39

Sinulle toverini, mies!

Minulla on ollut onnea siinä, että olen saanut itse määritellä mitä elämälläni teen. Olen edennyt sillä perusteella mikä on innostanut. Pyrin toteutta-maan itselleni tärkeitä asioita, innolla ja ilolla. Parasta elämässä on arki ja koti. Tärkeintä ovat läheiset ihmiset ja perhe. Meillä on vain yksi elämä ja ainoa varma asia elämässä on jatkuva muutos. Omat muutostavoitteeni liittyvät jaksamiseen ja terveyteen. Haluan olla kunnossa tulevaisuudessakin ja nähdä kuinka lasteni perheet kasvavat, toisaalta työelämä ja yrittäjyys tarjoavat vieläkin haasteita ja mahdollisuuksia! Suurimmat muutokset itselläni ovat olleet asennemuutokset. Jos minä olen onnistunut muutoksissa, olen aivan varma, että myös sinä voit onnistua, mitä ikinä haluatkin elämässäsi muuttaa! 

Lisätietoja:

Jari Kupiainen, 040-5260992

jari@kupiainen.fi

www.kupiainen.fi